GENEL ÇOCUK SAĞLIĞI

ÇOCUK ONKOLOJİSİ

MUAYENEHANEMİZ

Ayrıntılı Özgeçmiş
Adı-Soyadı : Bilgehan YALÇIN
Ünvanı : Profesör Doktor
Doğum yeri, tarihi : Şenkaya – Erzurum, 19.10.1966
Medeni durum : Evli, 1 çocuklu

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR

  Okul Yıllar
İlkokul : İzmit-Kocaeli 1972-1977
Ortaokul : Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul 1977-1981
Lise : Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul  1981-1984
Yükseköğretim : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1984-1990

 

EĞİTİM DURUMU

BİLİM UZMANLIĞI : Başladığı Tarih
26/12/1990
Bitirdiği Tarih
23/01/1996

 

Bilim Uzmanlığını Tamamladığı:

Yükseköğretim  Kurumu : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul : Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tarih-Şehir : 23/01/1996- Ankara
Bilim Uzmanlığı Tez Başlığı :

“Nöroblastomada Akım Sitometri ile DNA Ploidi, Hücre Siklusu Analizi ve Prognoza Etkisi”, Danışman: Prof. Dr. Tezer Kutluk

 

DOKTORA/İHTİSAS : Başladığı Tarih
09/04/1996
Bitirdiği Tarih
21/04/1999

 

Doktora/İhtisası Tamamladığı:

Yükseköğretim Kurumu : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul : Onkoloji Enstitüsü
Anabilim Dalı-Bilim Dalı : Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
Tarih-Şehir : 21/04/1999 – Ankara
Bilim Uzmanlığı Tez Başlığı : “Çocukluk Çağı Beyin Tümörlerinde Radyolojik Görüntülemelerin Takipteki Yeri”, Danışman: Prof. Dr. Münevver Büyükpamukçu

 

Öğretim Görevlisi Ünvanını Aldığı:

Yükseköğretim Kurumu : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul : Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tarih-Şehir : 10/10/2001 – Ankara

 

DOÇENTLİK

Tarih-Şehir : 17/03/2003 - Ankara
Doçentlik Müracaat Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Doçent Kadrosuna Atamanın Yapıldığı:

Yükseköğretim Kurumu : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul : Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tarih-Şehir : 24/09/2003 – Ankara

 

Profesörlük  Kadrosuna Atamanın Yapıldığı:

Yükseköğretim Kurumu : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul : Tıp Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tarih-Şehir : 06/01/2010 – Ankara

Diğer görevler ve çalışmalar

  • TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursları (NATO-B2 ) Programı desteği ile Aralık 2004-Nisan 2005 arasında 4 ay süre ile Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümünde çalışarak kanserli çocuklara yönelik klinik uygulamalar konusunda çalışmalar yanında aynı dönem içinde Amsterdam CLB-Sanquin Research Lab. Experimental Immunohematology Bölümünde laboratuvarda aktif olarak çalışarak “Nöroblastomada RT-PCR ile minimal rezidüel hastalık tespiti” konusunda çalışmalar yapılmıştır.
  • "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlik Kurulu Eğitim Kurum ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu” Üyeliği, Mart 2006
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği, 2004 2009 arası
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Pediatri Stajı Yönetici Yardımcılığı, 2006-2007,  2007-2008, 2008-2009 Akademik Yılları
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Yerel Etik Kurulu Üyeliği, Nisan 2008 – Haziran 2009
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Ocak – Haziran 2011
  • Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Üyeliği, Şubat-Nisan 2011 Arası

Üyelikler

  • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Üyeliği (Halen Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Kurucu Üyeliği
  • Ankara Kanserli Çocuklar ve Ailelerini Koruma ve Yardım Derneği
  • Uluslararası Çocuk Onkolojisi Derneği (SIOP) Üyeliği
  • Cochrane Childhood Cancer Review Group
  • Ankara Tabip Odası

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN

1966’da Şenkaya-Erzurum’da doğdum. İlkokul’u İzmit’te, Lise’yi İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudum. 1984’te Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne girdim, 1990’da mezun oldum.

DEVAMINI OKUYUN

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN YANITLIYOR

Sorularınızı Gönderin.