GENEL ÇOCUK SAĞLIĞI

ÇOCUK ONKOLOJİSİ

MUAYENEHANEMİZ

Kanser Tedavileri

HAZIRLAYAN

Prof.Dr. Bilgehan Yalçın

bilgehanyalcin@yahoo.com

(İzinsiz alıntı yapılamaz)

 

Kanser tanısı konulduktan sonra uygulanacak tedavi yöntemleri genellikle ameliyat, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve/veya ışın tedavisi (radyoterapi) olur.

Kanser tanısı düşünülen çocukların tanı konulması veya tedavi amacıyla ameliyat edilmeleri gerekebilir.Tanı konulması amacıyla ameliyatla biyopsi alınması gerekebileceği gibi ameliyat ana tümörün tümünün ya da bir kısmının çıkarılması için de gerekebilir.

Kanser tanısı konulduktan sonra hangi tedavi yöntemlerinin kullanılacağı kanserin türü, yerleşim yeri, yaygınlığı (yani evresi), hastanın yaşı ve genel durumu gibi pek çok duruma bağlı olarak kararlaştırılır.

 

Kemoterapi (İlaç tedavileri)

Ameliyatla tumör alındıktan sonra tanıya göre kemoterapi denilen ilaç tedavileri verilir. Kemoterapi bazı durumlarda ise tanı konulduktan sonra tümörün ameliyatla tam olarak alınabilecek duruma gelmesini sağlamak amacıyla verilir.

Düşük dereceli (üreme potansiyeli az olanlar) bazı tümörlerde ve ameliyatla tam olarak çıkarılmış bazı kanser türlerinde kemoterapi verilmesi gerekmeyebilir. Lösemiler ve lenfomalar (lenf bezesi kanserleri) tanı konulduktan sonra genellikle ameliyat gerekmeden kemoterapi ile tedavi edilirler.

Kemoterapi ilaçları genellikle damar yolu ile verilir. Bazı durumlarda bel iğnesi (Lomber ponksiyon) yapılarak da verilebilir. Hastalığın türü, yaygınlığı ve hastanın yaşına göre kemoterapiler genellikle 3 veya 4 haftada bir, haftada bir gibi düzenli aralıklarla uygulanır.

Ağızdan hap şeklinde verilen kemoterapi ilaçları da vardır.

Kemoterapi uygulamalarının kısa ve uzun dönemli istenmeyen yan etkileri olabilir. Bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık, saç dökülmesi, kan sayımında düşüklükler, ağızda yaralar, enfeksiyonlara yatkınlık bu yan etkilerin bazılarıdır.

Günümüzde kemoterapilere bağlı bu sayılan yan etkilerin çoğunun önlenmesi ve tedavisi için oldukça etkili ilaçlar ve uygulamalar mevcuttur.

 

Radyoterapi (Işın tedavisi)

Genel olarak kanserlerin tedavisinde radyoterapi sıkça kullanılır. Bu tedavide özel cihazlar ve özel hazırlanmış odalarda vücudun tümor içeren yerlerine yüksek enerjili ışın parçacıkları veya dalgaları gönderilerek kanser hücreleri öldürülür.

Işın tedavisi uygulamaları çocuklarda çok daha dikkatli ve hassas kararlaştırılıp uygulanır. Kanseri iyileştirirken, büyümekte olan çocukta radyoterapinin dokular ve organlar üzerinde çeşitli istenmeyen yan etkileri olabilmektedir. Bu yan etkilerin bazıları hemen ortaya çıkarken bazı yan etkileri uzun yıllar sonra bulgu verebilmektedir.

Kanser tanısı konulup tedavileri tamamlanmış ve iyileşmiş çocuk hastaların hastalığın tekrarlama olasılığı yanında uygulanan tedavilerin olası erken veya geç yan etkileri açısından yaşam boyu izlemde olmaları önemle önerilmektedir.

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN

1966’da Şenkaya-Erzurum’da doğdum. İlkokul’u İzmit’te, Lise’yi İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudum. 1984’te Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne girdim, 1990’da mezun oldum.

DEVAMINI OKUYUN

PROF. DR. BİLGEHAN YALÇIN YANITLIYOR

Sorularınızı Gönderin.